תנאי שימוש

ברוכים הבאים לתנאי השימוש של אתר "מוזמנים" הפועל בכתובת:https://www.mozmanim.co.il/ (להלן: "האתר" או "המערכת").

"מוזמנים" הינה פלטפורמה דיגיטלית חדשנית, שעוזרת לכם לתכנן את החגיגה המושלמת, לשלוח הזמנות לאורחים ולאשר הגעה לאירוע. מובהר כי יש לעשות שימוש בפלטפורמה רק עבור הייעוד לשמה היא נוצרה כאשר חל איסור מוחלט לעשות שימוש לרעה עבור צרכים שאינם מאוזכרים בתקנון זה.

תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישת שירות ו/או מוצר ו/או תשלום שתתבצע במסגרת המערכת, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמשים לבין החברה. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאי שימוש אלו הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא התראה ולפרסם זאת באתר כולל תאריך עדכון. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע וכן צורת יחיד תכלול גם רבים.

1.       תנאי השימוש באתר

 

1.1.    מערכת האתר מאפשרת לכם לשלוח הזמנות דיגיטליות לאורחים המוזמנים לאירוע, לקבל אישורי הגעה מראש (במטרה לסייע לכם לקבל תמונת מצב "עדכנית" ככל הניתן בדבר כמות האורחים/מוזמנים אשר אמורים להשתתף באירוע), לשלוח תזכורות באמצעות הודעות טקסט (על פי נוסח שיקבע ויאושר מראש), לקבל סיוע בסידורי ישיבה וכלה בארגון הסעות בעזרת ספקים חיצוניים.

 

1.2.    בכלל האמור, עליכם להזין במערכת את כל המידע הנוגע לאירוע מוקדם ככל הניתן לפני קיום האירוע ובהם לפרט את שמות המוזמנים, פרטי יצירת קשר, מספרי שולחנות (ככל וניתן) ו/או כל פרט אחר אשר נוגע ו/או קשור לאירוע. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים (ואף לא יתבצע החזר כספי כלשהו) במידה וישתתפו באירוע כמות נמוכה של אורחים לעומת הכמות שהוזנה דרך המערכת. 

 

1.3.    מחירון השירותים מופיע באתר והמחירים כוללים מע"מ. כמו כן, ניתן לחבר את מערכת האתר לחשבון הבנק שלכם ולאפשר לאורחים/מוזמנים לשלם עבור ההשתתפות באירוע באמצעות כרטיס אשראי. מובהר כי השירות והסליקה מופעלים על ידי חברת PAYME וכפופים גם לתנאי השימוש והפרטיות שלה בלבד. עמלות השירות אשר משולמת ישירות לאתר עבור בעל האירוע הינה: 250 ש"ח עבור הפעלת המערכת +1.2% מערך המתנות שנצבר בקופה ועמלת השירות מהאורח/נותן המתנה הינה 11.5ש"ח + 2.45% מערך המתנות שנצברו בקופה.

 

1.4.    בנוסף, מובהר כי גלישה באתר ו/או רכישת שירותים ומוצרים באמצעות המערכת, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרת המשתמש כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאים והוראות השימוש. בכלל האמור אתה המשתמש מתחייב לשאת באחריות מלאה בכל הקשור להפצת הודעות לאורחים ומוזמנים בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשס"ח – 2008.

 

2.       כשרות להשתמש באתר

 

2.1.    משתמש אשר רשאי לבצע שימוש באתר הוא מי שממלא במצטבר אחר התנאים להלן: בן 18 שנים ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

2.2.    חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר או במוצרים או בשירותים לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי (דהיינו, לא מסחרי/סיטונאי). כמו כן, אין לעשות כל שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר, ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.

 

2.3.    לשם הבטחת התשלום עבור שירותי ומוצרי החברה, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את הרישום וביצוע השירות.

 

3.        סודיות

 

3.1.    להסרת ספקות, מובהר כי החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

 

3.2.    כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים המקובלים. כמו כן, מובהר כי מסירת פרטים של צדדים שלישיים (לדוגמא רשימת מוזמנים, שמות, כתובות וטלפונים לדוגמא) תתבצע על אחריות המשתמש בלבד ותוך הצהרה כי הפרטים שמסר הינם מדויקים ונכונים וכי הינם מיועדים אך ורק לאורחים המוזמנים לאירוע ובאחריות המשתמש בלבד.

 

3.3.    מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי ישמר תיעוד כלשהו של פרטי האורחים/מוזמנים ו/או אישורי הגעה ו/או סידורי הושבה וכל פרט אחר אשר הוזן במערכת.

 

4.       שחרור מאחריות

 

4.1.    כאמור לעיל בתנאי שימוש אלו, החברה אינה צד להתקשרות/שליחת מסרים/ביצוע תשלומים שתתבצע בין המשתמשים באתר לבין המוזמנים לאירוע ו/או ספקי שירות חיצוניים, כאשר מטרת המערכת היא לייעל את אופן ההתקשרות מולם בלבד כפלטפורמה אינטרנטית להזנת נתונים והתממשקות למערכות אולמות אירועים (API).

 

4.2.    בכלל האמור האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשות המשתמשים כמו שהם וכמו שיהיו זמינים בלבד. 

 

 

 

4.3.    עוד מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ו/או בתוכן ו/או בפרסום למוזמנים כאשר מובהר למשתמש כי חל איסור חמור להפיץ הודעות ו/או למסור מידע שגוי ו/או המוגן בזכויות יוצרים של צדדים שלישיים ללא הרשאה. בכלל האמור, המשתמש משחרר את החברה ומפעילי השירות מטעמה מכל אחריות ו/או חובה כלשהי הנוגעת לתביעות של צדדים שלישיים הקשורות ו/או העשויות להיות קשורות למידע שישלח, יופץ או יפורסם באמצעות האתר.

 

4.4.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר, שמירת מידע או זליגת מידע ולרבות כל מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך השימוש במערכת.

 

5.       קניין רוחני

 

5.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי אשר הסמיך את החברה לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

 

5.2.    בכל הנוגע לאמור בהסכם זה, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר, בלא אישור מראש ובכתב מהחברה. כמו כן, חל איסור מוחלט לבצע, במישרין או בעקיפין, כל פעולת הנדסה לאחור או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור או מבנה המערכת (לרבות סריקה וליקוט של נתונים אשר הוזנו לתוכה).

 

6.       הוראות כלליות

 

6.1.    כל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומם.

 

6.2.    שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י בעלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה של בעלת האתר עפ"י כל דין. הצדדים מסכימים כי בית המשפט המוסמך בכל הנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב ויחול עליו הדין הישראלי.

 

6.3.    ביטול עסקה (ככל וניתן) תהיה אך ורק בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע''א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981.